فرهنگی

فرهنگی-سیاسی- اجتماعی-آموزشی

درس پرورشی کلاس اول راهنمایی

قران                                    
انتظار می رود ،معلم،دانش آموزان را در فعالیت یادگیری شرکت دهد تا به اهداف یاد شده در زیر دست یابد:
هدف کلی:                   آشنایی با عناصر ساختار قرآن کریم
اهداف رفتاری و پرورشی:  
  تعداد سوره ها ،آیه ها ،جزوه ها و حزب های قرآن را بر می شمارد.
  سه نمونه از صفات قرآن را بر می شمارد.
  تفاوت سوره های توبه و نمل را از نظر و جود با نبود بسم الله الرحمن الرحیم توضیح می دهد.

  سرود "به سوی قران"را از حفظ می خواند
  کاوشگری در باره قرآن را ارزشمند تلقی می کند.
  قران را کتابی نظامدار با اهداف ویژه می پذیرد

قرآن                                              
قرآن ،آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید خداوند است که توسط پیامبر اکرم(ص) که شخصی امّی بود به زبان عربی قصیح بر انسانها فرو فرستاده شد تا موجب هدایت آنان از گمراهی به راه راست الهی شود.
برای قرآن در لغت ،تعریف متعدّدی ذکر شده است ؛از جمله اینکه گفته شده قرآن از ریشه قَرَءَ و به معنی پیوستن و ضمیمه کردن است.تعریفی که کتاب (قاموس قران)ارائه کرده،بدین شرح است:قرآن از ریشه قَرَءَو به معنی جمع کردن است،زیرا حروف و کلمات آن برای قرائت کنار هم جمع می شوند و لفظ قرآن در تصل مصدر است به معنی خواندن.
قرآن 114 سوره و 6236 آیه دارد.برای سهولت در دستیابی به آیات و سوره ها،قرآن به 30 قسمت مساوی تقسیم شده است که هر قسمت یک "جزء"نامیده می شود.هر جزء نیز به4 قسمت مساوی به نام "حزب" تقسیم میشود که در مجموع 120 حزب است.طولانی ترین سوره قرآن ، سوره بقره است که 286آیه دارد و سوره کوثربا 4 آیه کوتاهترین سوره قرآن ،است.سوره نمل به معنای مورچه و دارای 2 بسم الله الرحمن الرحیم است که دومین
 بسم الله الرحمن الرحیم آن ، در متن سوره قرار دارد و دلیل آن نامه حضرت سلیمان(ع) به ملکه سبا است که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده است.سوره توبه به دلیل اینکه خداوند در ابتدای آیه ،بیزاری خود و رسولش را از مشزکین اعلام می نماید،بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده است.
قرآن دارای نامهای متعدّ د است که از جمله آنها می توان به فرقان –ذکر-کتاب-تنزیل-و....اشاره کرد.همچنین قران با صفات متعد دی خوانده می شود مثل شریف-کریم-مجید-عظیم-و...بااین ت.ضیح فهمیده می شود که فرقی میان (قرآن کریم و قرآن مجید)یا (قرآن مجید با قرآن عظیم) نیست،مثالی در این ارتباط به فهم موضوع کمکمی کند,در عبارات دختر خوب –دختر مؤدب – دختر مهربان-...کلامات (خوب و مؤدب و مهربان )صفات دختر هستند.
                                                      
در پایان سرود به سوی قرآن آورده می شود.
به سوی قرآن(2)"توای مسلمان مشو سرگردان
همیشه روکن به سوی قررآن"(2)
قرآن که نامه خداست(تنها ره نجات ماست
(به سوی قرآن) 3مرتبه آرامو کوتاه

(به سوی قرآن) 1 مرتبه بلند و کشیده

تکلیف برای دانش آموزان کلاسهای اول راهنمایی
موارد سوره آیه جزء حزب
تعداد

 
دانش آموزان عزیز بایستی با توجه متن بالا جدول فوق را با اطلاعاتصحیح پر نمایند. 
                                                            


منابع 
  اسرار ،مصطفی؛دانستنی های قرآن؛تهران ,نشر فلق؛1372
  جویباری؛محمود؛یکصدو چهارده معمای قرآنی؛قم،انشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛1373
  معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی؛بوستان معرفت(طرح آموزشی طرح اوقات فراغت ویژه مربیان –دوره کودکان) تهران؛1376


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 17:9  توسط قادر شمس دانش بنابhttp  | 

 
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
---------------------------------------------------------------